Πότε;
Παρασκευή 4 Μάη

Πού;
Στον Μόλο της Αγίου Νικολάου

*Είσοδος Ελεύθερη*